Kysymyksiä ja vastauksia ratkaisuehdotuksista

1. Mihin tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen valmennus perustuu?
Resilienssi ja sen valmennus perustuvat amerikkalaisen tohtori Linda Hoopes PhD tutkimuksiin. Resiliessikysely ja -profiili ovat lisenssoituja tuotteita, joiden käyttöoikeus on vain akreditoiduilla ja koulutetuilla valmentajilla. Lisätietoja Resilience Alliance

2. Mitä resilienssi on?
Kyky sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä.

3. Eikö resilienssille ole suomenkielistä käsitettä?
Kyllä ja ei. Usein käytetään samaa tarkoittavana sanana joustokestoa, kimmoisuutta, sitkeyttä, jotka ovat lähellä toimintakyvyn käsitettä.

4. Miksi resilienssiä tarvitaan?
Kohtaamme jatkuvasti muutoksia niin yksilöinä kuin organisaatioina.
Muutoksien kohtaaminen, niiden hallinta ja niistä palautuminen ovat tulevaisuuden ydintaitoja.

5. Millainen on resilientti henkilö, henkilö, jolla on resilienssiä?
Positiivinen, keskittynyt, järjestelmällinen, joustava ja proaktiivinen.

6. Mitä hyötyjä resilienssistä on?
Yksilöille kykyä tavoitteiden saavuttamiseen vähemmällä energialla, tuottavammin ja tyytyväisemmin.
Ryhmille kykyä hyödyntää yksilöiden erilaisuutta tavoitteiden saavuttamiseen.
Organisaatiolle lisää kilpailuetua kyvyllä toteuttaa muutoksia nopeammin ja tehokkaammin sekä kyvyllä käyttää vähemmän aikaa tuottamattomaan työhön.


7. Miten resilienssiä voi kehittää?
Valmennuksella, jossa lisätään itsetuntemusta resilienssiprofiilin avulla ja kehitetään "muutoslihaksia" henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja harjoitusten avulla.

8. Miten resilienssin kehittämisen voi aloittaa?
Osallistumalla avoimiin valmennuksiin tai kohderyhmälle suunnitellulla valmennuksella.

9. Mitä tarkoitan myötäotteella?
Ensinnäkin, myönteisyyttä. Sitä, että asenne muutoksiin on positiivinen ja muutokset nähdään mahdollisuuksina. Toiseksi, myötäote tarkoittaa ratkaisukeskeisyyttä ja muutoksiin tarttumista ennakoiden ja viivyttelemättä.
Palvelen asiakkaitani myötäotteella. Ojennan käteni ja olen valmiina palvelemaan. 
Tuen asiakkaan muutoskykyä tarvittavalla valmennuksella.

10. Mitä yritykset keskimäärin sijoittavat henkilöstön osaamisen kehittämiseen täydennyskoulutuksella?

Keskimäärin 1,4 % työvoimakustannuksista ja noin kolme työpäivää työntekijää kohden.
Täydennyskoulutukseen osallistuminen jakautuu epätasaisesti eri toimialoilla. Yrityksen koon kasvaessa myös panostus osaamisen kehittämiseen kasvaa.

11. Mitä edellinen tarkoittaa käytännössä?

Otetaanpa muutama esimerkki.

Esimerkki 1. Yrityksessä on 50 työntekijää ja työvoimakustannukset ovat 52 500 (3000 e/kkx1,4x12,5)  työntekijää kohden eli yhteensä 2,625 miljoonaa euroa vuodessa. Täydennyskoulutukseen investoidaan keskimäärin 36 750 euroa, joka on 735 euroa työntekijää kohden. Tällä voi saada esimerkiksi yhden työpäivän valmennuksen kahdelle työntekijälle.


Esimerkki 2. Yritys kohdentaa henkilöstön täydennyskoulutukseen kolme työpäivää vuodessa. Tämä on noin 1% vuosityöajasta. Panostus yhteen koulutuspäivään (6 h) on noin 0,3 % työajasta. Tällä voi saada esimerkiksi perusvalmennuksen yhdelle työntekijälle.


12. Onko ongelmien ratkaisujen hinta korkea?

Ratkaisut asiakkaan ongelmiin ovat arvokkaita.  Valmennus on hyödyllistä ja edullista.
Arvo riippuu siitä, mihin saatuja hyötyjä vertaa. Valmennuksen hinta (esim. 350 e) on vähemmän kuin paremmalla johtamisella ennalta ehkäisty kaksi sairaslomapäivää (600 e). Valmentajan työpanos on 2-3 kertainen valmennuksen lähijakson aikavaraukseen.
Lasku voidaan jakaa myös kahteen tai kolmeen erään.

13. Miksi kyselyyn vastaa vain valmennettava itse?

Toimintakyvyssä paras itsensä arvioija on henkilö itse. Muut näkevät "jäävuoren huipun" ja henkilö näkee myös "pinnan alle".
Tämä on myös taloudellisempi tapa kuin 360 asteen kyselyt, joihin vastaamiseen menee usein 5-7 kertaa enemmän vastaajien työaikaa.

14. Miksi valmennukset ovat kahdesta kuuteen tunnin pituisia?

Valmennusaika, työaika, käytetään tehokkaasti.
Kaikkiin valmennuksiin liittyy ohjattu valmistautuminen (1 h) ja ohjatut jatkotoimenpiteet (1 h).
Lyhimmillään tiivistetyn valmennuksen lähijakso on 2 tuntia ja ryhmävalmennus 4 tuntia. Valmennuksiin voidaan liittää käytännön harjoituksia esimerkiksi 2-4 tuntia.

Paras vaikuttavuus saadaan valmennuskokonaisuudella, joka voi käsittää esimerkiksi

- tarvekartoituksen (45 min)
- laajemman tarveanalyysin, joka sisältää havainnot ja suositukset osaamisen kehittämiseksi (1- 2 työpäivää)
- johdon valmennuksen (2-4 h)
- teemaluennot valituille kohderyhmille (1 h)
- muutamien henkilöiden osallistuminen avoimiin valmennuksiin (4-6 h)
- uusien esimiesten tai asiantuntijoiden ryhmävalmennukset (4-6 h)
- esimiesten ryhmävalmennukset (2-6 h)
- valmennukset valituille ryhmille (4-6 h)
- henkilökohtaiset valmennukset ryhmävalmennuksen jälkeen (1-2 h kerta)
- vaikuttavuuskartoituksen
- seurantavalmennukset (2-4 h) 6-12 kk ryhmävalmennusten jälkeen
- jokaisen valmennustapahtuman osallistujapalautteen sekä palvelukokonaisuuden tulosten raportoinnin asiakkaalle

15. Mitä koulutuksen verovähennys tarkoittaa käytännössä?

Yritykset voivat vähentää 50 % täydennyskoulutuksen ajan palkkakustannuksista verotuksessa tietyin edellytyksin.
Esimerkki: Valmennukseen osallistuu 10 henkilöä yhden koulutuspäivän eli kuusi tuntia.
0,5 x 10 henk x 6 h x 35 e = 1 050 e, summa, jonka yritys voi vähentää koulutusvähennyksenä verotuksessa. Koulutuspäivän (6 h) perusvalmennuksen hinta on 3500 e, josta voi tehdä koulutusvähennyksenä 1050 e.

16. Voidaanko valmennus sisällyttää koko päivän henkilöstötapahtumaan?

Totta kai. Erityisesti, jos tapahtuma järjestetään Lappeenrannassa.
Toimintakykypäivä, "Resilienceday" voi olla esimerkiksi seuraava:

Toimintakykyvalmennus (2-6 h) ryhmävalmennuksena.


Toimintakykytapahtuma (2-6 h) valittuna yksi tai useampi seuraavista:

- liikuntatapahtuma (2 h)
- golf (4-6 h)
- veneily Saimaalla (2-4 h)
- ammunta (2 h) osallistujien omilla aseilla tai kumppaniyrityksen aseilla
- tutustuminen Lappeenrannan linnoitukseen ja varuskuntaan (1-2 h)
- joku muu toimintakykytapahtuma

17. Mistä saa lisätietoa?

Blogissani on yli 50 tekstiä johtamisesta ja toimintakyvystä. Voit tarkastella niitä helposti etusivulla ja tekstien alla olevien tunnisteiden avulla. Ole hyvä.

Voit myös tilata oppaan henkilöstön valmennuksesta.


Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.Hannu Hyppönen
Puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

Valmennus Hannu Hyppönen

Y-tunnus 2728707-2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mieltä sinä olet tekstistä? Ota kantaa.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita!