sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Miten sinä haluat kehittää toimintakykyäsi?Useimmat meistä eivät tietoisesti kehitä kokonaistoimintakykyään. Tämä voi johtua siitä, että emme tunne toimintakyvyn kokonaisuutta. Tiesitkö, että toimintakyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eettisestä toimintakyvystä.

Jotkut meistä keskittyvät kehittämään fyysistä toimintakykyään, koska se on toimintakyvyn näkyvin ja helpoiten mitattavin osa-alue. Lihaskunto voidaan määrittää lihaskuntotestillä ja kestävyyskunto juoksutestillä. Fyysiselle toimintakyvylle voidaan määrittää tavoitetaso ja mittarit, joiden avulla kehittymistä voidaan mitata. Fyysistä toimintakykyä voi kehittää harjoitussuunnitelmalla ja säännöllisellä harjoittelulla ja parhaiten, jos ne molemmat ovat henkilökohtaisia ja perustuvat mitattuun lähtötasoon ja asetettuun tavoitteeseen.

Kukaan meistä ei ole täydellinen. Meillä kaikilla on kehitettävää tai paremminkin tarvetta kehittyä. Tunnetko sinä toimintakykysi vahvuudet ja kehittymistarpeet? Tiedätkö, mitkä toimintakyvyn ominaispiirteet ovat vahvuuksiasi? Mitä ominaispiirrettä pyrit luontaisesti käyttämään erityisesti muutostilanteissa? Toisaalta, mitä toimintakyvyn ominaispiirteitä et luontaisesti pyri käyttämään, mutta joita vahvistamalla kehittäisit toimintakykyäsi.

Kaikki meistä voivat kehittää kokonaistoimintakykyään samoin kuin voimme kehittää fyysistä toimintakykyämme - harjoittelemalla. Tehokkainta kehittyminen on, kun se perustuu tunnistetun lähtötasoon ja määritettyyn tavoitteeseen. Suunnitelmallisuutta kehittymiseen saadaan harjoitusohjelmalla ja parhaimmillaan henkilökohtaisella valmentajalla.

Sinä ja me kaikki voimme kehittää toimintakykyämme ja sen kaikkia osa-alueita. Tämä edellyttää, että
 • tunnistat omat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi
 • teet kehittymispäätöksen, mitä osa-aluetta haluat kehittää ensin ja mitä seuraavaksi
 • ryhdyt kehittämään toimintakykyäsi

Me voimme tukea sinua toimintakykysi kehittämisessä valmennuksella, joka sisältää
 • henkilökohtaisen toimintakykyprofiilin, jonka avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittymistarpeesi
 • henkilökohtaisia harjoituksia, joiden avulla kehität itsetuntemustasi
 • ryhmäharjoituksia, joissa opit yhdessä ja muiden jakamista kokemuksista
 • henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka laatimiseen saat perusteet, ohjeet, palautetta ja tukea
Valmennus keskittyy kykyyn sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa toimintakykyä.

Miten sinä haluat kehittää toimintakykyäsi, erityisesti muutoksissa, jotka ovat yhä nopeampia ja monimutkaisempia?
 • Avoimella valmennuksella (4-6 h)
 • Ryhmävalmennuksella (4-6 h), organisaatiolle kohdennettuna
 • Henkilökohtaisella valmennuksella (1-2 h/kerta)
 • Verkkovalmennuksella
 • Seurantavalmennuksella (2-4 h), 6-12 kk edellisen valmennuksen jälkeen
Tee kehittymispäätös ja ota yhteyttä. Olemme mielellämme valmentajasi - myötäotteella.

Voit perehtyä valmennukseen tarkemmin tästä

lauantai 28. toukokuuta 2016

Mihin toimintakykyä tarvitaan?

Toimintakyky on kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä.

Toimintakykyä tarvitaan

 • Näkemään toimintaympäristön ja sen muutokset mahdollisuuksina
 • Tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittymistarpeet
 • Näkemään selkeä päämäärä ja tavoitteet sekä priorisoimaan tehtäviä ja resursseja
 • Tarkastelemaan asioita ennakkoluulottomasti eri näkökulmista
 • Etsimään vaihtoehtoja ja pyrkimään ratkaisemaan ongelmia uusilla tavoilla
 • Kuuntelemaan ja esittämään kysymyksiä sekä uskaltamaan pyytää tukea ja apua
 • Pitämään asiat järjestyksessä esimerkiksi toimenpideluetteloiden ja aikataulujen avulla
 • Sitoutumaan muutoksiin enemmän kuin puolustautumaan niitä vastaan
 • Uskaltamaan tehdä päätöksiä vajaillakin tiedoilla ja ottamaan hallittuja riskejä

Toimintakyky on siis positiivisuutta, keskittymistä, joustavuutta, järjestelmällisyyttä ja proaktiivisuutta.

Haluatko 

 1. Tunnistaa toimintakyvyn ominaispiirteet sekä niiden vahvuudet ja kehittymistarpeet itsessäsi ja tiimissäsi?
 2. Ohjeet ja perusteet toimintakykysi kehittämiseen?
 3. Harjoitella toimintakyvyn kaikkia ominaispiirteitä henkilökohtaisesti ja ryhmänä?

Jos vastasit edellä oleviin kolmeen kysymykseen kyllä tai ehkä, ota yhteyttä. 

Katso, miten voit kehittää toimintakykyä

Vakuutan, että toimintakyky tuottaa sinulle, tiimillesi ja organisaatiollesi hyötyjä, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa muutoksissa.lauantai 21. toukokuuta 2016

Toimintakyvyn valmennus myötäotteella osana johtamisen opintoja


Valmennuksen toinen jakso käsittää neljä tuntia toimintakyvyn harjoittelua. Harjoitukset ovat pääosin uusia ja käsittävät muun muassa ryhmäharjoituksia resilienssipelikorttien avulla.

Valmennus on edennyt orientoinnista, muutoksiin ja niihin reagoimiseen, toimintakyvyn ominaispiirteisiin, henkilökohtaiseen resilienssiprofiiliin ja kehittymissuunnitelmaan ja nyt harjoitteluun.

Valmennus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamisen opintoja. Valmennukseen osallistuu yli 30 opiskelijaa. Odotan mielenkiinnolla, miten näin iso valmennusryhmä saadaan innostettua yhteiseen harjoitteluun. Siitä myöhemmin lisää.

Tämä olikin haastava valmennus; lauantaina, lounaan jälkeen, viimeiset tunnit ennen Suomi-Venäjä ottelua. Ratkaisu oli toiminnallisuus, pelillisyys, ryhmätoiminta, urakka ja aikapalkkio ;)

Katso, mitä kirjoitin aiheesta aiemmin 4.11.2015 linkki

Tekstin alla ja etusivulla olevien tunnisteiden avulla löydät muita näkökulmia toimintakykyyn ja johtamiseen - Ole hyvä.

sunnuntai 15. toukokuuta 2016

Toimintakykyä muutoksiin: perusvalmennus

Ongelma: Kohtaamme kaikki muutoksia, jotka ovat yhä nopeampia, monimutkaisempia ja jatkuvia. Emme ole tunnistaneet toimintakykymme vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä miten voimme kehittää toimintakykyämme.
Ratkaisu: Toimintakyky, joka tarkoittaa yksilön kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa toiminta- ja suorituskykyä muutoksista oppien ja niistä vahvistuen.

Tavoiteltavat hyödyt: Vähintään 10 % lisää tehokkuutta ja liiketoimintaa, jotka saadaan aikaan paremmalla johtamisella ja henkilöstön työtyytyväisyydellä sekä vähemmällä ”sähläämisellä”.

Kohderyhmä: Johto, päälliköt, esimiehet ja asiantuntijat sekä tiimit

Perusvalmennus:

 • Muutokset ja niihin reagointi 
 • Toimintakyky ja sen ominaispiirteet 
 • Henkilökohtainen toimintakykyprofiili 
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 
 • Henkilökohtaisia- ja ryhmäharjoituksia 
Aika: Sopimuksen mukaan. Seuraava avoin valmennus kesäkuussa 2016

Toteutustapa: yksi koulutuspäivä 6 h. Katso toteustapa

 • Valmistautuminen (1 h): kysely ja perehtymistehtävä verkossa
 • Lähijakson (4 h): muutokset, toimintakyky ja toimintakykyprofiili
 • Jatkotehtävä (1 h): henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman viimeistely
Vaikuttavuuden varmistavat osallistava toteutustapa ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä suositeltava osallistuminen seurantavalmennukseen. 


Hinta: valitsemasi valmennuksen mukaan 200 - 450 e / henkilö (+alv 24 %). 
Katso vaihtoehdot etusivulta ja rakenna oma valmennuksesi tarpeidesi perusteella.

Tarjous -10 %: tutustumistarjous. Pyydä tarjous ryhmille.


Asiakaslupaukset

 • Nopea toimitusaika 
 • Joustava toteutus 
 • Tehokas ajankäyttö 
 • Palaute valmennettavilta 
 • Kilpailukykyiset hinnat 
 • Tutustumistarjoukset 

Kiinnostuitko? Katso osallistujien palautetta
Haluatko lisätietoa? Tilaa opas
Ota yhteyttä yhteystiedot

perjantai 13. toukokuuta 2016

Tee itse valmennuksen tarvekartoitus

Miksi, miten ja mitä johtaja-, esimies- ja toimintakykyvalmennukseen? 

Tunnista tarve ja varmista hyödyt. Vertaa ja valitse valmennustarjonnasta.

Vältä yleisimmät ongelmat ja keskity menestystekijöihin.

Katso lisätietoja

Tilaa sinulle arvokas, nyt maksuton, opas etusivulta.

sunnuntai 8. toukokuuta 2016

Opas vaikuttavaan valmennukseen

Oletko miettinyt, miten pärjäät yhä nopeammissa ja monimutkaisemmissa muutoksissa? Miten tehostat työskentelyä ja kasvatat liiketoimintaa 10 %.

Me kaikki kohtaamme toimintakykyyn liittyviä haasteita yksilöinä, esimiehinä, tiimeinä ja yrityksinä. Miksi toimintakykyä tarvitaan?
Miten panostaa henkilöstön toimintakykyyn? 
Mitä ongelmia tulee välttää valmennuksessa?Uskon, että olet kiinnostunut, miten voit kehittää kykyäsi kohdata muutoksia ja samaan aikaan ylläpitää omaa ja henkilöstösi toimintakykyä sekä yrityksesi suorituskykyä.

Toimintakyvystä on monia hyötyjä, jotka lisäävät työn tehokkuutta ja yritysten liiketoimintaa. Henkilöstön valmennus on aina investointi organisaation ydinosaamiseen ja tulevaisuuteen.

Oppaan tarkoituksena on tukea valmennuksen tilaajan päätöksentekoa sekä auttaa asiakasta välttämään yleisempiä valmennukseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena on onnistunut valmennus, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja tuottaa odotettuja hyötyjä sekä vastaa valmennettavien odotuksia. 

Opas sisältää nyt 15 kohdan tarkistuslistan, miten varmistat vaikuttavan valmennuksen.


Olen varma, että opas on sinulle hyödyllinen. 
Voit tilata oppaan etusivulta.

Haluatko seurata ajankohtaisia asioita johtamisesta ja toimintakyvystä?
Voit tilata kerran kuukaudessa julkaistavan uutiskirjeen sähköpostiisi.

Haluatko lisätietoja?
Ota yhteyttä. Sovitaan tapaaminen tarvekartoituksen tekemiseksi.

Tuemme mielellämme henkilöstönne osaamisen ja toimintakyvyn kehittämistä.
Pyydä tarjous.Ystävällisin terveisin, 

Hannu

Valmennus Hannu Hyppönen
Johtaja-, esimies- ja muutosvalmennusta ”myötäotteella”
Puh. 040 657 3495
hannujhyppönen@gmail.com

lauantai 7. toukokuuta 2016

Mitä esimies- ja johtamistaitoja haluat kehittää?

Esimiesten osaamisen puute on yksi suurimpia tuottavuuden esteitä, käy ilmi tuoreesta kyselystä pienille ja keskisuurille yrityksille. Linkki HS juttuun tutkimuksesta

Esimiestoiminnan kehittämisen tavoitteena voi olla parantaa organisaation ja esimiesten suorituskykyä tai tarve vastata organisaation kasvuun, esimiesten vaihtuvuuteen tai toimintakulttuurin muutokseen.


Hyvällä esimiestoiminnalla voidaan lisätä henkilöstön toimintakykyä ja tyytyväisyyttä sekä vähentää turhan työn tekemistä. Näin voidaan parantaa yrityksen tehokkuutta ja lisätä liiketoimintaa jopa 10 %. (Kesti M. and Syväjärvi A. (2015) Human Capital Production Function in Strategic Management. Technology and Investment, 6, 12-21.)

Alaisten mielestä ärsyttävintä esimiehissä on alaisten syyttäminen virheistä, joita alaiset eivät ole tehneet (30 %). Toiseksi ärsyttävimpänä piirteenä esimiehissä pidettiin sitä, etteivät he kuuntele alaisiaan (25 %). Luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan listattiin kolmanneksi ärsyttävimmäksi piirteeksi esimiehissä. (Koulutusten hakupalvelun koulutus.fi kysely).


Jokainen voi kehittyä esimiehenä opiskelemalla ja harjoittelemalla. Esimiehistä noin 50 % on oppinut omista kokemuksistaan; onnistumisista ja virheistä. Erilaisten coaching- ja mentorointikäytäntöjen avulla on oppinut noin 20 %. Samoin noin 20 % on oppinut erilaisiin valmennustilaisuuksiin osallistumalla. (Pauli Juuti 2016).

Katso asiakasvalmennuksen toteutus ja palaute

Mitä esimiestoiminnan osa-alueita sinä haluat kehittää?


Ihmisten johtaminen: tavoitteellista vuorovaikutusta


 • Työelämätaidot. Katso sovellusesimerkki 
 • Johtajuuden kehitys: esimiestoiminta, johtajuus, jaettu johtajuus 
 • Valmentava johtaminen. Katso sovellusesimerkki
 • Kehittämis- ja tavoitekeskustelut 
 • Kokoukset ja palaverit 
 • Ongelmien ennalta ehkäiseminen ja hallinta 
 • Johtamisen kehittäminen. Katso esimerkki 

Asioiden johtaminen: päätösten tekemistä


 • Suunnitelmallinen toiminta 
 • Toimintaympäristön analysointi. Katso esimerkki
 • Tuloskortti 
 • Riskien hallinta 
 • Tilannetietoisuus 

Johtamisen perusta: niin ihmisten kuin asioiden johtamiselle


 • Perustehtävä (missio) ja päämäärä (visio)
 • Arvot ja toimintaperiaatteet. Katso arvojohtamisesta
 • Strategia ja strateginen suunnittelu. Katso esimerkki
 • Toiminnan organisointi ja rutiinien vakiointi vrt itseohjautuvuus

Kehittäminen: osaamista ja toimintakykyä muutoksiinLiiketoiminnan johtamisessa voidaan soveltaa myös sotilasjohtamista


 • Miten määrität haluttuun loppuasetelmaan johtavat operaatiolinjat? Katso esimerkki
 • Miten voit soveltaa sotateorioita? Katso esimerkki
 • Miten voit soveltaa tehokkaan esikuntatyöskentelyn periaatteita? Katso esimerkki
 • Muutoksen johtaminen. Katso sovellusesimerkki

Mitä esimiestoiminnan osa-alueita sinä haluat kehittää? Valitse tarvitsemasi alueet. 

Teen sinulle tarjouksen valmennuksesta. Valmennus voi sisältää kyselyjä, ennakkotehtäviä, pohdintatehtäviä, tietoiskuja, ryhmäkeskusteluja, tapausesimerkkejä ja harjoituksia. Sovellan valmennuksessa yli 30 vuoden johtaja- ja esimieskokemusta.

"Mestarit ovat epäonnistuneet useammin kuin aloittavat esimiehet ovat yrittäneet".

Ota yhteyttä. Sovitaan aika, paikka ja käytännön järjestelyt - myötäotteella.

Valmennus Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495

sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Osallistuja seuraavaan avoimeen valmennukseen

Onneksi olkoon. Osallistuja seuraavaan avoimeen toimintakykyvalmennukseen on arvottu verkkosivun ja Facebook-sivun tykkääjien ja jakajien joukosta.

Voittajan nimi julkaistaan, kun saan häneen yhteyden.

Ellei arpa osunut sinuun, ja muutenkin, voit tilata maksuttoman oppaan "Vaikuttavaan valmennukseen" etusivulta.


Lupaan osallistujalle, että

 • Tulet valmennukseen aiheeseen perehtyneenä ennakkomateriaalin avulla 
 • Saat itsestäsi riippuen alku- tai jatkosysäyksen toimintakykysi kehittämiselle 
 • Tunnistat, miten kohtaan ja miten toimit muutoksissa 
 • Opit miksi, miten ja mitä on toimintakyky ja miten resilienssi-käsite selkeyttää sitä 
 • Saat itse ja voit jakaa muille kokemuksiasi toimintakyvystä käytännön harjoitusten avulla 
 • Saat henkilökohtaisen toimintakykyprofiilisi ja sen kirjallisen analyysin 
 • saat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteet ja teet alustavan suunnitelmasi 
 • Saat käytännön ohjeet toimintakykysi kehittämiseksi 
 • Saat todistuksen valmennuksesta yrityksen koulutusvähennyksen tai viraston koulutuskorvauksen perusteeksi ja niihin tarvittavat ohjeet 
 • Voit jatkaa toimintakykysi kehittämistä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi avulla 
 • Voit antaa suoran palautteen, miten tärkeinä pidät lupauksiani ja miten ne toteutuivat sinun kokemanasi
Tervetuloa!