torstai 28. huhtikuuta 2016

Tee kolmen vaiheen pika-analyysi yrityksesi tai omasta toimintakyvystäsi muutoksissa

Vaihe 1: Missä "ruudussa" olet tällä hetkellä tai haluat olla lähitulevaisuudessa?


Vaihe 2: Mitä minä tekisin, jos olisin nyt kyseisessä "ruudussa"?

Vaihe 3: Mihin "ruutuun" haluat päästä? Ota yhteyttä. Tehdään tarkempi tarvekartoitus. Kerron lisää, mitä hyötyjä toimintakykyvalmennuksella voidaan saada juuri teille.

Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com


Lisävaihe:

Oletko perehtynyt SITRAN trendilistaan? Oletteko pohtineet, miten trendit ja niiden vastatrendit vaikuttavat toimialaanne? Sitran trendilista 2014-2015

torstai 21. huhtikuuta 2016

Lessons Learned and Best Practices for Staff Work by Colonel (ret) Hannu Hyppönen

How does the work in international staff differs from the so-called normal work?

I had the opportunity to serve in demanding crisis management operation in the spring in 2011. I prepared for the task in Finland and abroad, as well as orientated by my predecessor "on the spot".


Quantity - enhancing the capability

The number of daily working hours will be doubled (from 12 to 24 hours) and a five-day working week changes into seven days. HQ Staff rotates every 4-6 months.


Quality - the best practices

I was asked to train staff work to the next rotation. I built up the training with best available information, lessons learned and followed by my own experience.
 1. Staffing starts from tasks - give tasks, follow the tasks and start staffing - Staff officers are for staffing. Recognize your role. 
 2. You can do anything, but not everything – Prioritize. 
 3. You have always too much to do. Use ABCD- approach. A is ASAP, B is burning, but not critical, C can be done later and D delegate  - Recognize, what is time critical. 
 4. You can't eat the elephant - bite the elephant - Cut a big task for smaller tasks.
 5. Good enough (80 %) in right time is better than outstanding (100 %) tomorrow – Be mission oriented. 
 6. Due time is the time you have - Be time-effective. 
 7. Execution needs time - Staff 1/3 of the time and give 2/3 of it for subunits. 
 8. Good staffing needs all branches - Co-operate. 
 9. Do not present problems - Make recommendations.
 10. Decisions can be made only if there are alternatives - Give options.
 11. Commanders' time is valuable. Be ready to use your three minutes effective - KISS.
 12. Give your opinions before the decision. When decision is made, focus on execution.
 13. Plans are nothing, but planning is everything - Make plan A and plan B.
 14. Units make the results, not the staffs - Support subunits to fulfill their tasks.
 15. Don't tell that subunits can't make the task. Tell how supported subunits can make it happen.
 16. Plan is a common start for changes - Be ready to take plan B in use and start planning for plan C.
 17. The most dangerous 7 words are : "We have allways made it like that" – Think critical.

Sum up: make it resilient!


An other Point of view 12 Tips for Showing Leadership During Your Staff Time appeared first on The Military Leader http://www.themilitaryleader.com/leadership-lessons-staff-officers/


Would you like to hear more about the benefits of staff working principles in your business? Take contact and let me help.


Hannu Hyppönen
puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Asiakastapaaminen ratkaisuehdotuksen tekemiseksi

Hei, soitin sinulle ja sovimme tapaamisen toimintakyvyn tarvekartoituksen tekemiseksi.

Toivon, että tapaaminen on hyödyllinen sinulle ja yrityksellenne.

Uskon, että hyödynnämme rajallisen ajan tehokkaimmin, kun valmistaudumme tapaamiseen hieman jo etukäteen.

Siksi ehdotankin, että pohdimme seuraavia kysymyksiä ja keskustelemme niistä tapaamisessa:
 1. Miten haluaisit parantaa henkilöstönne toimintakykyä nykyisiin tai tuleviin muutoksiin?
 2. Mitä toimintakyvyn osa-aluetta haluaisit vahvistaa, parantaa tai kehittää?
 3. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitetta, jotka haluaisit saavuttaa nykyistä paremmalla toimintakyvyllä?
 4. Mitä toimenpiteitä olet suunnitellut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? 
 5. Mitä muita mahdollisuuksia voisi olla?
 6. Mitä mahdollisia esteitä näet tavoitteiden saavuttamiseen?
 7. Onko mahdollisesti olemassa muita tapoja, joilla tavoitteet voitaisiin saavuttaa?
 8. Miten voin juuri nyt parhaiten auttaa ja tukea tavoitteiden saavuttamisessa?
 9. Onko jotain erityistä, mikä meidän tai minun tulisi huomioida jatkossa?
 10. Miten tavoitteiden saavuttamista voidaan tukea?
 11. Miten haluat, että kerron tai raportoin valmennuksen tuloksista?
 12. Milloin voimme tavata uudelleen ja mitä asioita haluat silloin käsitellä?
Olivatko kysymykset sinulle hyödyllisiä?

Varmistetaan vielä tapaamisaika. Sopiiko sinulle kahden viikon päästä keskiviikkona iltapäivällä vai onko joku muu aika sinulle parempi?

Tavataan. Otetaan "myötäote" muutoksiin.
Terveisin,
Hannu

Valmennus Hannu Hyppönen
Puh. 040 657 3495
hannujhypponen@gmail.com

perjantai 15. huhtikuuta 2016

Upseeriluento Ratsuväkiprikaatin juhlasalissa

Upseerien perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen kuuluvat operaatiotaito ja taktiikka.

Miksi jaan tämän tekstin? 
Toivon, että perinteet säilyvät ja niiden ylläpitäminen Lappeenrannan Upseerikerholla on mahdollista myös jatkossa.

Veljekset Stackelberg esittävät syvää taktista viisautta, Reini luennoi ja Benni pitää huolen kritiikistä.

Yleisönä vasemmalta oikealle: Gustav Ehrnrooth, Palmroth, Alfthan, Sawela, Lilius, Vilkama, Lauri, Gustafsson, Wrede, Eriksson, Kemppi, Hohenthal, Londe´n, Emelius, Salmio, Helsingius, Blomqvist, Mellin, Dederman, Karl-Gustaf Ramsay, Peitsara, Kurt Alfthan, Carl-Gustaf Wahren, Boisman, Majewski ja etualalla oikealla Georg Ramsay.

Piirros. Arvo Selim Tigerstedt (21.3.1899 – 19.9.1969) oli suomalainen urheilutoimittaja sekä pilapiirtäjä, joka tunnettiin yleisesti nimellä ”Tiikeri”.


Tilaisuus pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, joka täyttää pian 127 vuotta. 

Perinteitä tänään omalta osaltaan ylläpitävät muun muassa 

 • Lappeenrannan Upseerikerho
 • Uudenmaan Rakuunarykmentin upseerikerho
 • Uudenmaan Rakuunarykmentin säätiö
 • Etelä-Karjalan Kadettipiiri
 • Upseeriliiton Lappeenrannan osasto
 • Lappeenrannan Päällystöyhdistys
 • Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri
 • Etelä-Karjalan Reserviläispiiri
 • Lappeenrannan Sotaveteraanit
 • Lappeenrannan Reserviupseerikerho
 • Rakuunakilta
 • Lappeenrannan kerho
 • Lappeenrannan, Leirin ja Lauritsalan Rotaryklubit
 • Maasotakoulu ja 
 • Lappeenrannan kaupunki  - sekä monet muut

Yrittäjyyden DI-ohjelma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon

Miksi opiskelemaan?

Päätin kehittää osaamistani yrittäjyydestä yliopisto-opinnoissa. Näin ylläpidän osaamistani ja kykyäni palvella vaativia asiakkaita. Uskon, että opinnot täydentävät hyvin nykyistä osaamistani ja kokemustani sekä miniMBA-tutkinnossa hankkimaani osaamista.

Hakemus, aiemmat opiskelut ja motivaatiokirje johtivat pääsykokeeseen ja pääsykoe opiskelijaksi hyväksymiseen. Opinnot alkoivat syksyllä 2016.

Mikä ohjelma on?

Opintojen aikana perehdytään syvällisesti yrittäjyyden teoriaan ja yrittäjyyden eri piirteisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Opiskelija saa myös erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja oppii ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opitaan vuorovaikutustaitoja, kehittämään henkilöstön motivointijärjestelmiä ja hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Mihin ohjelmassa erikoistutaan?

Laadittava diplomityö syventää ja laajentaan opintoja. Laadin diplomityön strategia-analyysien soveltamisesta PK-yritykseen sekä liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnista. Teema kehittyy kohdeyrityksen tarpeiden perusteella.

Mikä on ohjelman sisältö?

DI-opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa. Tämä edellyttää yleensä täysipäiväistä opiskelua. Työn ohessa opiskellen voi asettaa opintojen suoritusaikatavoitteeksi esimerkiksi kolme vuotta. Tutkinto suoritetaan tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Mitkä ovat uramahdollisuudet?

Yrittäjyyden ilmiön syvällinen ja monipuolinen ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia työllistyä oman yrityksen tai yrittäjyyteen liittyvän työpaikan kautta. Myös yritysneuvontaan, yrittäjyyskasvatukseen, sekä yritysohjaukseen suuntautuvia työpaikkoja on avoinna lisääntyvässä määrin. Näihin tarvitaan jatkuvasti korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä.
Yrittäjyyden DI-ohjelman aikana perehdytään syvällisesti yrityksen perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemoihin. Tämä antaa hyvät edellytykset oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen. Yritysten kasvu- ja menestyslogiikoiden ymmärtäminen mahdollistaa toimimisen myös esimerkiksi yritysten kehittämis- ja johtotehtävissä, tai vaikka liiketoimintayksikön vetäjänä. Ohjelma on ollut suosittu myös yrityskehitys- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien keskuudessa.
Miten opinnot ovat edenneet?

Yliopiston tavoitteena on 55 opintopisteen laajuiset opinnot vuodessa. Tähän pääsen hyvin. Yhdeksän kuukauden aikana olen opiskellut yhteensä 66 opintopistettä: ydinopinnot 18 op ja syventymisopinnot 48  op. Syksyllä 2017 keskityn sivuopintoihin 24 op ja diplomityöhön 30 op.

maanantai 11. huhtikuuta 2016

Toimintakykyvalmennuksen arvonta!

Arvomme jo toisen osallistujan avoimeen toimintakykyvalmennukseen tykkääjien kesken.

Tykkää sivuistamme ja jaa tämä sivu, niin olet mukana arvonnassa.
Arvonta tehdään 1.5.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja sivuillamme.

Voit tykätä, kommentoida ja jakaa myös Facebook -sivulla.

Toimintakykyvalmennus järjestetään Lappeenrannassa.

Lupaan valmennettaville, että

 • tulet valmennukseen aiheeseen perehtyneenä ennakkomateriaalin avulla
 • saat itsestäsi riippuen alku- tai jatkosysäyksen toimintakykysi kehittämiselle
 • tunnistat, miten kohtaan ja miten toimit muutoksissa
 • opit miksi, miten ja mitä on toimintakyky ja miten resilienssi-käsite selkeyttää sitä
 • saat itse ja voit jakaa muille kokemuksiasi toimintakyvystä käytännön harjoitusten avulla
 • saat henkilökohtaisen toimintakykyprofiilisi ja sen kirjallisen analyysin
 • saat henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman perusteet ja teet alustavan suunnitelmasi
 • saat käytännön ohjeet toimintakykysi kehittämiseksi
 • saat todistuksen valmennuksesta yrityksen koulutusvähennyksen tai viraston koulutuskorvauksen perusteeksi ja niihin tarvittavat ohjeet
 • voit jatkaa toimintakykysi kehittämistä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmasi avulla
 • voit antaa suoran palautteen, miten tärkeinä pidät lupauksiani ja miten ne toteutuivat sinun kokemanasi
Löydät lisätietoa etusivulla ja allaolevien tunnisteiden avulla. Ole hyvä.

lauantai 2. huhtikuuta 2016

Suosituinta "myötäotteella" verkossa maaliskuussa

Kolme suosituinta twiittiäni maaliskuussa olivat:
- #huippujengi 2 a) jakson johtamisen opit ... 9 739 katselua
- Miksi käyn kertausharjoituksissa? 1 509 katselua
- Miten parannat liiketulosta 10 % ja vähennät saman verran sähläystä? 954 katselua

Twiittejäni katsottiin maaliskuussa yhteensä 46 800 kertaa eli noin 1 500 kertaa päivässä.
Kasvua oli 24 %.
Katso Twitter-sivujani

Kolme katsotuinta blogitekstiäni maaliskuussa olivat:
- Resilienssivalmennus osaksi opintoja
- Mitä resilienssi tarkoittaa organisaatiolle?
- Osallistumista vai osaamista?

Kolme suosituinta blogisivuani maaliskuussa olivat:
- Mitä mieltä asiakkaani ovat?
- Lyhyesti: miksi, miten ja mitä?
- Kuka olen ja millä kokemuksella?

Kolme suosituinta tekstiäni Facebookissa:
- Mitkä ovat työelämän haasteet ja panostukset sekä mahdollisuudet hyötyihin?
- Mihin ruutuun organisaationne sijoittuu?
- Voita lahjakortti toimintakykyvalmennukseen

Katselukerrat G+1 19 500