Millä osaamisella ja kokemuksella?

Valmennan asiakkaita osaamiseni ja kokemukseni perustella.


Nykyinen tehtäväni
Yrittäjä, johtaja-, esimies- ja toimintakykyvalmentaja

Johtajakokemukseni
17 johtaja- ja esimiestehtävästä, yli 10 000 vuorovaikutustilanteesta

Toimialaosaamiseni
Henkilöstö- ja koulutusalalta sekä suunnittelu- ja operatiiviselta alalta

Erityisosaamiseni
Osaamisen kehittäminen, johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen

Työkokemukseni
yli 30 vuotta, 11 organisaatiossa, joita kuvaavat johtajuus, jatkuva kehittyminen ja muutos.

Jatkuva osaamisen kehittäminen
Mini MBA-opinnot 2015-2016.
Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto, pääaineena yrittäjyys 2016 - 2018. 
Ydinopintoina strateginen suunnittelu ja johtaminen, päätöksenteko ja päätösanalyysit sekä liiketoimintaprosessien tiedonhallinta. Syventymisopintoina mm. uuden liiketoiminnan luominen, yrittäjän toimintaa ohjaavat kasvumallit ja kehittämisen menetelmät, omistajaohjaus ja yrittäjyys.
Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssi 2017.

Edellinen tehtäväni
Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, puolustusvoimien koulutustoimialan johtaja, koulutuspäällikkö 2012 - 2015

Työkokemus

Kehitysjohtaja, Regional Command North HQ ISAF, Afghanistan 2011: Afganistanin turvallisuusviranomaisten kehittämisen tukeminen.

Apulaisosastopäällikkö, Maavoimien Esikunta suunnitteluosasto, Mikkeli 2009 -2012: Strateginen ja operatiivinen suunnittelu, maavoimien laatupäällikkö.

Esikuntapäällikkö, Karjalan Prikaati, Valkeala 2004 – 2009: Toiminnan suunnittelun johtaminen, henkilöstövoimavarojen johtaminen (600 henkilöä), johtoryhmätyöskentely, häiriötilanteiden johtaminen ja viestinnän johtaminen, esikunnan johtaminen (90 henkilöä).

Koulutuspäällikkö, Maasotakoulu, Lappeenranta 2001 – 2004: Ammattisotilaiden koulutuksen johtaminen, joukkoyksikön johtaminen (40 henkilöä).

Apulaisosastopäällikkö Koulutusosasto Pääesikunta, Helsinki 1997 – 2001: Puolustusvoimien koulutuksen suunnittelu, osaston johtaminen (20 henkilöä).

Opintotoimiston päällikkö Kadettikoulu, Helsinki 1995 – 1997: Kadettien koulutuksen suunnittelu ja johtaminen, toimiston johtaminen.

Operatiivisen osaston päällikkö Hämeen Rykmentti, Lahti 1993 – 1995: Poikkeusolojen suunnittelu, joukko-osaston toiminnan ohjaus ja resurssien käytön suunnittelu ja seuranta, osaston johtaminen.

Kouluttajatehtävät Maanpuolustusopisto, Lappeenranta 1986 – 1991: Ammattisotilaiden opetuksen ja koulutuksen johtaminen, linjan johtaminen.

Kouluttajatehtävät Uudenmaan Rakuunapataljoona, Lappeenranta 1984 – 1986: Varusmiesten kouluttaminen, koulutuksen johtaminen, joukkueen johtaminen.

Perustutkinto
Upseerin tutkinto, Kadettikoulu 1981 – 1984. Johtaminen, taktiikka, kouluttamistaito.

Jatkotutkinto
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu 1991 – 1993. Operaatiotaito ja taktiikka, johtaminen.

Täydennyskoulutus
Mini MBA tutkinto 2015-2016. Strateginen johtaminen, muutosjohtaminen, ihmisten johtaminen.

Ylemmän johdon kurssin 2013, Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittäminen ja käyttö.

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 2013, Suomen kokonaisturvallisuus.

Ylemmän päällystön kurssi 2001. Puolustusvoimien kehittäminen.

Alueellinen Maanpuolustuskurssi 1993, Alueellinen turvallisuus.

Kapteenikurssi 1991, Sodan ajan pataljoonan johtaminen

Kranaatinheitinupseerikurssi 1987, Kranaatinheitinammuntojen johtaminen

Akkreditoinnit

Personal Resilience Instructor, Resilience Factory 2015

Emotional and Social Competency Inventory (ESCI) Trainer, Hay Group 2015

Luottamustehtäviä

Lappeenrannan Upseerikerhon hallituksen puheenjohtaja 2018 -


Uudenmaan Rakuunarykmentin Upseerikerhon hallituksen varapuheenjohtaja 2016 -

Uudenmaan Rakuunarykmentin säätiön hallituksen jäsen 2017 -

Upseeriliiton Lappeenrannan osaston hallituksen jäsen 2015 -


Kadettien johtajana kehittymisen mentori Maanpuolustuskorkeakoulussa 2015 - 2016

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan sotilasjäsen 2012 - 2015

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan asiantuntija 2012 - 2015

Reservin neuvottelukunnan asiantuntija 2012 - 2015

Puolustusvoimien aloitetoimikunnan hallituksen jäsen 2012 - 2015

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen asiantuntija 2012 - 2015

Reserviläislehden sotilasasiantuntija 2012 - 2015

Suomen sotilassosiologisen seuran hallituksen jäsen 2012 - 2016

Voit katsoa LinkedIn-profiilini tästä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mieltä sinä olet tekstistä? Ota kantaa.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita!