ValmentajaHannu Hyppönen
Hannu Hyppönen
Nykyinen tehtävä
Yrittäjä, johtaja-, esimies- ja toimintakykyvalmentaja


Johtajakokemus
17 johtaja- ja esimiestehtävästä, yli 10 000 vuorovaikutustilanteesta


Toimialaosaaminen
Henkilöstö- ja koulutusala sekä suunnittelu- ja operatiivinen ala paikalliselta, alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta

Erityisosaaminen
Osaamisen kehittäminen, johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen

Työkokemus
Yli 30 vuotta, 11 organisaatiossa, joita kuvaavat johtajuus, jatkuva kehittyminen ja muutos

Perustutkinto ja jatkotutkinto
Upseerin tutkinto, yleisesikuntaupseerin tutkinto

Osaamisen jatkuva kehittäminen


Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto 2016-2018.
Yrittäjyyden koulutusohjelma. Ydinopinnot strateginen suunnittelu ja johtaminen, päätöksenteko ja päätösanalyysit sekä Strategic Entrepreneurship in an Age of Uncertainty. Syventymisopinnnot mm. Entrepreneurship Theory, uuden liiketoiminnan luominen, yrittäjän toimintaa ohjaavat kasvumallit ja kehittämisen menetelmät, omistajaohjaus ja yrittäjyys sekä Business Idea Development. Diplomityö PK-yritysten kilpailustrategiat, liiketoimintasuunnitelmat ja johtaminen, tapaustutkimus.

Hyväksytyn hallituksen jäsenen (HHJ) kurssi 2017 ja -tutkinto 2018


Mini MBA-opinnot 2015-2016


Edellinen tehtävä
Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, puolustusvoimien koulutustoimialajohtaja, koulutuspäällikkö 2012 - 2015.

LinkedIn-profiilini