YritysPalveluni on toimintakykyvalmennus. 
Se auttaa yritysten johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä kohtaamaan, toimimaan, palautumaan ja oppimaan muutoksista.
Se perustuu resilienssiin, joka on kyky ylläpitää korkeaa suorituskykyä muutoksissa.
Se parantaa tehokkuutta ja lisää liiketoimintaa.


Valmennan esimiehiä lisäämään tehokkuutta ja parantamaan tuloksia hyvällä johtamisella ja toimintakyvyllä. Toimintakyvyllä tarkoitan henkilöstön kykyä sopeutua suureen määrään muutoksia ja kykyä toimia joustavasti muutos- ja häiriötilanteissa sekä toipua ja kehittyä jopa entistä vahvemmaksi muutosten jälkeen.

Asiakkaitani ovat erityisesti pienet ja keskisuuret kasvuhakuiset ja kasvavat yritykset, joiden johto haluaa kehittää menestystekijöikseen esimiestoiminnan, johtamisen ja toimintakyvyn. Toimialueeni on koko Suomi, painopisteenä Kaakkois-Suomi.

Valmennus on joustava ja kustannustehokas tapa kehittää johdon, esimiesten, asiantuntijoiden ja tiimien toimintakykyä. Räätälöidyt valmennukset suunnitellaan aina asiakkaiden tarpeiden perusteella ja tukemaan haluttua muutosta. 

Henkilökohtainen ja tiimien kehittyminen aloitetaan itsetuntemuksesta toimintakykyprofiilien avulla. Toimintakykyä harjoitellaan yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksilla. Kehittymisen tueksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi laaditaan kehittymissuunnitelmat. Kehittymistä voidaan vahvistaa henkilökohtaisella valmennuksella ja ryhmävalmennuksella sekä seurantavalmennuksilla. Tavoite on saavutettu, kun johtajana kehittyminen ja toimintakyvyn kehittäminen ovat osa arkea, toimintakulttuuria.

Haasta minut vakuuttamaan sinut, että yhteistyö myötäotteella tuottaa hyötyjä. Kuinka voin palvella?

Katso esittelykuvat

Valmennus Hannu Hyppönen
Y-tunnus 2728707-2