torstai 13. heinäkuuta 2017

Miten soveltaa sotilaskoulutuksen menestystekijöitä?

Sotilaskoulutuksen menettelytapoja voidaan soveltaa mihin tahansa koulutukseen.

Haluatko tietä, mitkä ovat sotilaskoulutuksen 10 parasta käytäntöä ja miten soveltaa niitä?

Ne ja monta muuta asiaa on tarjolla opetusalan kärkitapahtuma syyskuussa! NET Forum 2017 Helsingin Wanhassa Satamassa 14.-15.9.2017.

Johtajapolulla perjantaina 15.9. klo 1300 - 1340 Sotilaiden koulutuksesta; resilienssi, suorituskyky ja epävarmuuden sietäminen. Esitän omia ajatuksiani. En edusta puolustusvoimia.

Nähdään paikan päällä.
Lue lisää NET Forum kotisivuilta

torstai 8. kesäkuuta 2017

Asiakkaan kokemus valmennuksesta

Esa Makkonen jakoi kokemuksensa avoimesta valmennuksesta.


"Kiitoksia Hannu ajatuksia herättävästä koulutuksesta. Mielestäni koulutuksen parasta antia omista lähtökohdistani oli positiivisen näkökannan ottaminen muutokseen. Muutos nähdään usein uhkana; miten minä selviydyin muutoksesta? Jäänkö minä rannalle vai olenko minä osa positiivista muutosta."

"Mielestäni tämä koulutuspaketti voisi olla erinomainen työväline organisaatiolle, joka lähtee toteuttamaan suuria uudistuksia. Tässä ryhmä haastetaan lähestymään uuden ideointia ja ongelmanratkaisua aivan uudesta näkökulmasta. Näinhän se on, että ryhmän jäsenien erilaisuudet tulee kääntää ryhmän vahvuudeksi. Tehköön kukin sitä mitä parhaiten osaa. Käytännön harjoitukset jäävät paljon paremmin mieleen kuin pelkkä teoria."

"Kuuden tunnin intensiivijakso ja sitä ennen toteutettu ennakkokysely antoivat hyvää palautetta omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani.  Tätä palautetta pystyn hyödyntämään niin työelämässä kuin NST:n tyttöjen salibandyvalmennuksessakin. Olisi myöhemmin mukava tehdä tämä kysely uudestaan ja katsoa onko palaute johtanut johonkin? Onko sinulla tarkoitus myöhemmin järjestää aiheesta jatkokurssia tai vastaavaa."

Terveisin, Esa Makkonen


Kiitos Esa palautteesta ja kokemuksen jakamisesta. Seurantavalmennus ja -profiili antavat palautteen toimintakyvyn kehittymisestä ja varmistavat kehittymisen jatkumisen. Ensimmäinen seurantavalmennus on suunniteltu kesäkuun alkuun. Kutsun siihen kaikki perusvalmennukseen osallistuneet. Seurantavalmennus sisältää toimintakyvyn henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia sekä yhdessä "myötäotteella"' tekemällä oppimista. Tervetuloa.

Katso lisää asiakkaiden palautetta tästäperjantai 23. joulukuuta 2016

Mahdollisuus PK-yrityksille

Ensimmäinen yritys otti yhteyttä. Täsmensimme tutkimusongelman. Analyysit tehty. Kolme työpajaa pidetty. Ongelma ratkaistu työpajoissa ja selvityksellä. Jatkotoimenpiteet suunniteltu.

Toiselle yritykselle on vastaava mahdollisuus. Ota yhteyttä. Selvitetään kuinka voin olla avuksi.

------

Opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoa yrittäjyyden koulutusohjelmassa.

Teen diplomityön teemasta "Osaaminen PK-yritysten kasvun mahdollistajana". Teema elää kirjallisuuskatsauksen perusteella ja joustaa osallistujien tavoitteiden mukaan.

Osaamista voi lähestyä myös resilienssin avulla. Onko yrityksellänne strategista ja operatiivista resilienssiä, kykyä kohdata muutoksia, kykyä säilyttää korkea suorituskyky muutoksissa, kykyä palautua muutoksista sekä kykyä oppia ja vahvistua muutoksista?

Onko yrityksellänne teemaan liittyvä ongelma, jonka haluatte ratkaista tai kehittämiskohde, jonka haluatte toteuttaa ensi vuoden loppuun mennessä?

Tutkimusmenetelmä voi olla kysely ja haastattelu sekä mahdollisesti yritykselle räätälöity valmennus.

Mitä hyötyjä yrityksellä on mahdollista saada?
- osaamisen kehittämisen tarvekartoitus
- teemavalmennus 4-8 henkilölle
- henkilökohtaiset toimintakykyprofiilit ja niiden tulkinnan
- ryhmäprofiilin ja sen tulkinnan
- henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat
- osallistujien palautteen yhdistelmä
- tutkimusraportti, diplomityö
- mahdollisuuden seurantavalmennukseen

Mitä panostuksia yritykseltä luottamuksellisesti toivotaan?
- tarvekartoitus perustuen yrityksen strategiaan tai liiketoimintasuunnitelmaan
- johdon haastattelu noin 45 min
- kysely valitulle kohderyhmälle 5-10 henkilöä, kyselyyn vastaamisaika noin 20 min
- teemavalmennuksen tarvekartoitus ja tavoitteiden määrittäminen 30 min
- teemavalmennus valitulle kohderyhmälle 4-8 henkilöä 4-6 tuntia
- osallistujien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat noin 45 min
- osallistujaryhmän tai tiimin kehittymissuunnitelma noin 30 min
- sovittava pienehkö korvaus valmennusmenetelmän käytöstä yritykselle

Kiinnostuitko, ota yhteyttä, vaikka heti.

Hannu Hypponen
040 657 3495