torstai 28. syyskuuta 2017

Miten voittajajoukkueeksi?

Onko teillä joukkue, jonka päämääränä on voitto ja tavoitteen saavuttaminen?

Puolustusvoimissa ja yleensä armeijoissa koulutetaan ja valmennetaan voittajajoukkueita.

Voittajajoukkueen kouluttamisessa on yleisiä periaatteita ja joitakin suomalaisia erityispiirteitä.

Minusta sotilaskoulutuksen parhaat menettelytavat ovat sovellettavissa minkä tahansa voittajajoukkuen menestyksen varmistamiseen.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä niin sovitaan aika esitykselleni teidän tulevalle voittajajoukkueelle.


Yksi ratkaisu on ajatella päinvastoin, miten varmistat ”häviäjäjoukkueen”?
- luo olosuhteet, jossa kaikki on tuttua ja yllätyksetöntä
- älä varmista perustaitoja ja harjoittele niitä vain kerran
- luo klikkejä ja eripuraa joukkueen sisälle
- kiinnitä huomio eteen tulevaan ja päälle kaatuvaan
- opeta puhumalla, käytä "kaukaloaikaa" puhumiseen
- etene heikoimman mukaan
- opettele rutiineja, älä panosta uuden oppimiseen ja oppimaan oppimiseen
- älä varaa aikaa itsearviointiin ja palautteen antamiseen
- yksi johtaja riittää, muut kuuntelevat
- käske tehtäviä ja kerro itse miten ne tulee toteuttaa

Parempi ratkaisu on käynnistää voittajajoukkueen rakentaminen, heti.
Miten, katso tästä!

lauantai 23. syyskuuta 2017

Mikä vaikutuksia on varusmiespalvelukseen sisältyvällä johtakoulutuksella?

Talouselämä-lehdessä 17.2.2014 on Juha Paavolan kirjoitus "Tämäkö on RUK salaisuus? Linkki artikkeliin

Tässä oma näkulmani asiaan.

Johtajana kehittyminen alkaa ihmiskäsityksestä ja itsetuntemuksesta. Johtajana kehitytään toimimalla johtajan tehtävissä ja arvioimalla johtamisen vaikutuksia, johtamiskäyttäytymistä ja omia valmiuksia toimia johtajana. 

Edellisiä tukee johtamiskäyttäytymisen palaute alaisilta, vertaisilta ja esimiehiltä. Uria, polkuja ja tehtäviä johtajana kehittymiseen on monia. 

Varusmieskoulutukseen sisältyvä teoreettinen opetus ja ohjattu käytännön harjoittelu on johtajana kehittymisen yksi koulutusohjelma, jossa painopiste on ihmisten johtamisessa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Sotilaskoulutuksen tavoitteena on voittajajoukkue, joka toteuttaa tehtävän, saavuttaa tavoitteen, hyödyntää vahvuuksiaan, minimoi heikkoudet ja kehittyy jatkuvasti. 

Voittajajoukkuetta johdetaan edestä omalla esimerkillä, sisältä kiinteyttä tukien ja takaa mahdollistaen. Näihin kaikkiin sotilaskoulutus antaa tutkimukseen ja kokemukseen perustuvia malleja, joita varusmiespalveluksessa on mahdollista harjoitella ja soveltaa.

Puolustusvoimien johtajakoulutus on yhteiskunnallisesti merkittävä. Vuosittain johtajakoulutuksen saa yli 6 000 henkilöä.

Johtajakoulutus käsittää 800 tunnin opinnot ja 247 vuorokauden käytännön harjoittelun.

Vuonna 1998 käyttöön otetun syväjohtamisen teoriaan perustuvan ja sotilastoimintaan sovelletun johtajakoulutuksen on saanut yli 110 000 suomalaista. Heillä on hyvät perusteet jatkuvalle johtajana kehittymiselleen.

Miten sinä soveltaisit kokemusta, joka kehittyy esimerkiksi taisteluharjoituksissa?

Kaksipuoleinen simulaattoriharjoitus sisältää arvioinnin, palautteen ja oppimisen.

Harjoitusjoukot kuuntelevat molempien puolten johtajien itsearvioinnin, "viiden kohdan nyrkkisäännön mukaisesti"

1. Toteutimmeko tehtävän?
2. Saavutimmeko tavoitteen?
3. Missä onnistuimme hyvin?
4. Missä on vielä kehitettävää?
5. Mitä teemme seuraavalla kerralla erilailla?

Erotuomarit kertovat joukon tappiot ja havainnot omasta näkökulmastaan. Harjoituksen johtaja kokoaa opit seuraavaan harjoitteluun, jossa harjoitusjoukot vaihtavat puolia ja tietysti myös taistelusuunnitelmaansa. Kokemusten arviointi jatkuu ryhmissä matkalla seuraavaan vetoon.

"Voittajajoukkue on se, joka oppii nopeimmin - kouluta kuten taistelet ja taistele kuten koulutat."

torstai 13. heinäkuuta 2017

Miten soveltaa sotilaskoulutuksen menestystekijöitä?

Sotilaskoulutuksen menettelytapoja voidaan soveltaa mihin tahansa koulutukseen.

Haluatko tietä, mitkä ovat sotilaskoulutuksen 10 parasta käytäntöä ja miten soveltaa niitä?

Ne ja monta muuta asiaa on tarjolla opetusalan kärkitapahtuma syyskuussa! NET Forum 2017 Helsingin Wanhassa Satamassa 14.-15.9.2017.

Johtajapolulla perjantaina 15.9. klo 1300 - 1340 Sotilaiden koulutuksesta; resilienssi, suorituskyky ja epävarmuuden sietäminen. Esitän omia ajatuksiani. En edusta puolustusvoimia.

Nähdään paikan päällä.




Lue lisää NET Forum kotisivuilta





torstai 8. kesäkuuta 2017

Asiakkaan kokemus valmennuksesta

Esa Makkonen jakoi kokemuksensa avoimesta valmennuksesta.


"Kiitoksia Hannu ajatuksia herättävästä koulutuksesta. Mielestäni koulutuksen parasta antia omista lähtökohdistani oli positiivisen näkökannan ottaminen muutokseen. Muutos nähdään usein uhkana; miten minä selviydyin muutoksesta? Jäänkö minä rannalle vai olenko minä osa positiivista muutosta."

"Mielestäni tämä koulutuspaketti voisi olla erinomainen työväline organisaatiolle, joka lähtee toteuttamaan suuria uudistuksia. Tässä ryhmä haastetaan lähestymään uuden ideointia ja ongelmanratkaisua aivan uudesta näkökulmasta. Näinhän se on, että ryhmän jäsenien erilaisuudet tulee kääntää ryhmän vahvuudeksi. Tehköön kukin sitä mitä parhaiten osaa. Käytännön harjoitukset jäävät paljon paremmin mieleen kuin pelkkä teoria."

"Kuuden tunnin intensiivijakso ja sitä ennen toteutettu ennakkokysely antoivat hyvää palautetta omista vahvuuksistani ja kehittämiskohteistani.  Tätä palautetta pystyn hyödyntämään niin työelämässä kuin NST:n tyttöjen salibandyvalmennuksessakin. Olisi myöhemmin mukava tehdä tämä kysely uudestaan ja katsoa onko palaute johtanut johonkin? Onko sinulla tarkoitus myöhemmin järjestää aiheesta jatkokurssia tai vastaavaa."

Terveisin, Esa Makkonen


Kiitos Esa palautteesta ja kokemuksen jakamisesta. Seurantavalmennus ja -profiili antavat palautteen toimintakyvyn kehittymisestä ja varmistavat kehittymisen jatkumisen. Ensimmäinen seurantavalmennus on suunniteltu kesäkuun alkuun. Kutsun siihen kaikki perusvalmennukseen osallistuneet. Seurantavalmennus sisältää toimintakyvyn henkilökohtaisia ja ryhmäharjoituksia sekä yhdessä "myötäotteella"' tekemällä oppimista. Tervetuloa.

Katso lisää asiakkaiden palautetta tästä