Palvelut ja hinnat

Miten voin auttaa sinua tehostamaan toimintaa ja lisäämään liiketoimintaa?


Mikä palveluista sopii sinulle parhaiten?
 • Perusvalmennus uusille esimiehille
 • Tiivistetty valmennus johdolle ja johtoryhmälle
 • Ryhmävalmennukset tiimille, ryhmälle, osastolle
 • Henkilökohtaiset valmennukset täydentämään ryhmävalmennuksia
 • Seurantavalmennukset tukemaan kehittymistä
 • Teemaluennot, esitykset ja työpajat johtoryhmälle, esimiehille ja koko henkilöstölle
 • Teemapäivät osaksi itsearviointia, työhyvinvointipäivää
 • Konsultointi osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseksi
Valmennuksen sisältö määräytyy asiakkaan tarpeiden ja hinta sovitun palvelukokonaisuuden perusteella.

Tilaa ilmainen opas. Sovitaan tapaaminen niin esittelen palveluni, sinulle sopivassa ajassa, vaikka 15 minuutissa.

Tässä on vielä valmennusten lyhyet kuvaukset.

Perustason valmennuksen tavoitteena on, että osallistujat 
 • saavat perusteet oman toimintakykynsä kehittämiseen
 • kykenevät laatimaan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelmansa
 • tunnistavat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa henkilökohtaisen resilienssiprofiilinsa ja harjoitusten perusteella
 • ymmärtävät resilienssin käsitteen ja sen ominaispiirteet

Keskitason valmennuksen tavoitteena on lisäksi, että osallistujat
 • kehittävät toimintakykyään laatimansa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja saamansa yleispalautteen perusteella
 • harjaantuvat toimintakykynsä kehittämiseen yritykselle kohdennetun perehtymistehtävän ja ryhmäharjoitusten avulla

Laajassa valmennuksen tavoitteena on lisäksi, että osallistujat
 • kehittävät toimintakykyään laatimansa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman ja henkilökohtaisen palautteen perusteella
 • aloittavat tiimin tai ryhmän toimintakyvyn kehittämisen laatimansa ryhmä kehittymissuunnitelman ja saamansa palautteen perusteella
 • harjaantuvat toimintakykynsä kehittämiseen yritykselle kohdennettujen perehtymistehtävien ja vaativien ryhmäharjoitusten avulla
Kaikkia valmennuksia voidaan täydentää henkilökohtaisella valmennuksella ja seurantavalmennuksilla.

Voit valita valmennuksen kolmesta eri vaihtoehdosta tai täydentää niitä tarpeidesi mukaisesti.

Pyydä tarjous
 • Asiakkaalle räätälöidyt esimies- ja toimintakykyvalmennukset
 • Henkilökohtainen valmennus alkaen 150 - 200 e / h
 • Teemaluennot asiakkaalle tai kohdeyleisölle räätälöinnin perusteella 400 - 800 euroa/h + alv sekä matkakulut