perjantai 15. huhtikuuta 2016

Yrittäjyyden DI-ohjelma Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

Yrittäjyyden DI-ohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon

Miksi opiskelemaan?

Päätin kehittää osaamistani yrittäjyydestä yliopisto-opinnoissa. Näin ylläpidän osaamistani ja kykyäni palvella vaativia asiakkaita. Uskon, että opinnot täydentävät hyvin nykyistä osaamistani ja kokemustani sekä miniMBA-tutkinnossa hankkimaani osaamista.

Hakemus, aiemmat opiskelut ja motivaatiokirje johtivat pääsykokeeseen ja pääsykoe opiskelijaksi hyväksymiseen. Opinnot alkoivat syksyllä 2016.

Mikä ohjelma on?

Opintojen aikana perehdytään syvällisesti yrittäjyyden teoriaan ja yrittäjyyden eri piirteisiin. Yritysten perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemat ovat ohjelman ydinainesta. Opiskelija saa myös erinomaiset valmiudet hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja oppii ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opitaan vuorovaikutustaitoja, kehittämään henkilöstön motivointijärjestelmiä ja hallitsemaan erilaisia johtamistilanteita.

Mihin ohjelmassa erikoistutaan?

Laadittava diplomityö syventää ja laajentaan opintoja. Laadin diplomityön strategia-analyysien soveltamisesta PK-yritykseen sekä liiketoimintasuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnista. Teema kehittyy kohdeyrityksen tarpeiden perusteella.

Mikä on ohjelman sisältö?

DI-opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa. Tämä edellyttää yleensä täysipäiväistä opiskelua. Työn ohessa opiskellen voi asettaa opintojen suoritusaikatavoitteeksi esimerkiksi kolme vuotta. Tutkinto suoritetaan tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Mitkä ovat uramahdollisuudet?

Yrittäjyyden ilmiön syvällinen ja monipuolinen ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia työllistyä oman yrityksen tai yrittäjyyteen liittyvän työpaikan kautta. Myös yritysneuvontaan, yrittäjyyskasvatukseen, sekä yritysohjaukseen suuntautuvia työpaikkoja on avoinna lisääntyvässä määrin. Näihin tarvitaan jatkuvasti korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä.
Yrittäjyyden DI-ohjelman aikana perehdytään syvällisesti yrityksen perustamisen, kehittämisen ja kasvun teemoihin. Tämä antaa hyvät edellytykset oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen. Yritysten kasvu- ja menestyslogiikoiden ymmärtäminen mahdollistaa toimimisen myös esimerkiksi yritysten kehittämis- ja johtotehtävissä, tai vaikka liiketoimintayksikön vetäjänä. Ohjelma on ollut suosittu myös yrityskehitys- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien keskuudessa.
Miten opinnot ovat edenneet?

Yliopiston tavoitteena on 55 opintopisteen laajuiset opinnot vuodessa. Tähän pääsen hyvin. Yhdeksän kuukauden aikana olen opiskellut yhteensä 66 opintopistettä: ydinopinnot 18 op ja syventymisopinnot 48  op. Syksyllä 2017 keskityn sivuopintoihin 24 op ja diplomityöhön 30 op.

2 kommenttia:

  1. Moi,

    Opiskeletko täyspäiväisesti? Saitko tuon 66 pinnaa täyspäiväisenä? Laskettiinko mitään opintoja hyväksi (insinööri ja/ muu maisteri tutkinto)?

    VastaaPoista
  2. Moi, opiskelen työn ohessa ja asun Lappeenrannassa. Koulutusohjelma on joustava ja kaikilla kursseilla ei ole luentoihin osallistumispakkoa. Osa luentojen materiaalista on luettavissa verkossa, Moodlessa. Harjoitustyöt ryhmä voi tehdä verkossa, ajasta ja paikasta riippumatta.

    VastaaPoista

Mitä mieltä sinä olet tekstistä? Ota kantaa.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita!