tiistai 8. joulukuuta 2015

Sotateorioiden soveltaminen liiketoimintaan ja sen johtamiseen

Mini MBA opinnoissa tarkastellaan yritysten strategista johtamista. Yhtenä tapaustehtävänä oli analysoida kuvattua yritystä ja muuttunutta markkinatilannetta sekä tuottaa ratkaisuesitys yrityksen tulevaisuuden suunnitelman pohjaksi.

Päätin esittää ratkaisun, joka perustuu sotateoreetikko Sun Tzu teoksessaan "Sodankäynnin taito" esittämiin sodan käynnin keskeisiin periaatteisiin. Perustelen valintaa sillä, että se tuottaa yhden erilaisen ratkaisun kuin muut lähestymistavat. Valittua lähestymistapaa voidaan käyttää haastamaan muita tulevaisuuden ratkaisuja sekä toimimaan inspiraation lähteenä yritysjohtajille ja työntekijöille. Uskon, että Sun Tzu sodan käynnin periaatteita voidaan soveltaa yrityksen tulevaisuuden ”useiden taistelujen voittamiseksi ja koko sodan päämäärän saavuttamiseksi”.

Sun Tzu määrittää viisi tekijää, jotka ovat ratkaisevia sodan lopputulokselle: politiikka, sää, maasto, sotapäällikkö ja oppijärjestelmä. Markkinat voidaan nähdä taisteluna markkinaosuuksista. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmassa näitä viittä tekijää voidaan soveltaa seuraavasti:

1. Politiikka: Käsittää yrityksen vuorovaikutuksen ulkoisten sidosryhmien ja yhteiskunnan kanssa. Yrityksen tulee hyödyntää ulkoiset mahdollisuudet. Hyödynnä päivittäistavaramarkkinoiden kasvupotentiaali. Lisää halpatuotteiden määrää. Luo uusi verkkokauppa ja yksinkertainen menettelytapa, joka vastaa asiakkaiden halpatuotteiden kysynnän kasvua. Tunnista tutkimus- ja kehittämistoiminnalla kuluttajien, erityisesti nuorten ja vanhenevien ikäluokkien arvojen kehittyminen. Korosta ekologista tuotantotapaa ja terveysvaikutuksia niin nuorille kuin ikääntyville.

2. Sää = Dynamiikka: Säällä on harvoin merkitystä nykyaikaisten yritysten toimintaan, mutta nimenomaan sään vaihtelevuus on erinomainen kielikuva kulutusmarkkinoiden dynaamisesta kehityksestä. Tunnista muuttuneet kulutustavaroiden markkinat, joissa määrä korvaa laatua. Luovu tarpeettomasta, kalliista laadusta ja muuta kalliimpia liikkeitä halvemmiksi. Hanki toimittajia, jotka kykenevät tuottamaan nopeasti myyntiin halpatuotteita ja muuttamaan tuotevalikoimaa, joka vastaa asiakkaiden muuttuvia kulutustottumuksia.

3. Maasto = Markkinat: Yrityksen tulee siirtyä laatutuotteiden markkinoilta selvästi kulutustuotteiden markkinoille. Tämä johtaa taisteluun muita yrityksiä vastaan. Voita taistelu tuntemalla markkinoiden suurin ja pahin kilpailija. Analysoi ja tunnista kilpailijan vahvuudet ja heikkoudet. Älä taistele kilpailijan vahvuuksia vaan heikkouksia vastaan. Hanki puolellesi pienemmät kauppaketjut liittoutumalla niiden kanssa tai ostamalla ne.

4. Sotapäällikkö = Johto: Harva asia on yhtä tärkeä kuin pätevä johto, joka kykenee laatimaan johdonmukaisia strategioita, ja joka ennen kaikkea kykenee toteuttamaan ja jalkauttamaan strategian. Ota sotapäälliköt (johtajat), asiantuntijat (toimihenkilöt) ja miehistö (työntekijät) mukaan strategian laatimiseen. Pelkistä sotasuunnitelma (liiketoiminta-ajatus) tehtäväksi (missioksi), tavoitteeksi (visioksi) ja luo yhteiset toimintatavat (arvot). Määritä strategiset tavoitteet menestystekijöistä, jotka ovat: asiakkaiden kulutustottumuksia vastaava tuotevalikoima, nopeasti myyntiin saatavat halpatuotteet ja uusi toimintatapa verkkokaupassa sekä markkinajohtajuus.

5. Oppijärjestelmä = Kulttuuri: Oppijärjestelmällä Sun Tzu viittaa sääntöihin, joiden avulla sotajoukot organisoidaan. Nykyaikaisessa johtamisessa voidaan puhua yrityskulttuurista, joka tarkoittaa tiettyä yhteistä tapaa tehdä asioita. Luo taistelutavat (menettelytavat), jotka perustuvat edelleen kestävään kehitykseen ja vastuuseen ympäristöstä. Vahvista hyväksikoettuja menettelytapoja kuten ”jäsenohjelma, mobiili ja pankki”. Sovella alan parhaita käytäntöjä ja ota käyttöön verkkomyynti.

Sun Tzun teoria muistuttaa suunnittelukoulukunnan ajatusta siitä, että strategia voidaan suunnitella yksityiskohtia myöten. Tältä osin Sun Tzun sodan käynnin periaatteita tulee täydentää nykyaikaisen sodankäynnin periaatteilla, joita ovat aktiivisuus, oma-aloitteisuus, olosuhteiden hyväksikäyttö, yksinkertaisuus, päämäärän ja tehtävän selkeys, yllätys ja voimien vaikutuksen keskittäminen.

Hybridisota ja sen soveltaminen liike-elämään onkin sitten toinen tarkastelu.

Tekstin alla olevan tunnisteen: "Sovella sotilasjohtamista" avulla löydät kahdeksan muuta näkökulmaan sotilasjohtamisen soveltamiseen - Ole hyvä.

Miten sotilasjohtamista voitaisiin soveltaa teidän toimialan ongelmien ratkaisemiseen? 
Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mieltä sinä olet tekstistä? Ota kantaa.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita!