keskiviikko 4. marraskuuta 2015

Resilienssivalmennus osana johtamisen opintoja

Pilotoinnilla kokemuksia toimintakyvyn kehittämisestä muutoksien hallintaan. Pilotoin toimintakyvyn valmennusta, erään ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamisen opinnoissa keväällä 2016.

Miksi toimintakyky ja miksi pilotointi?

Kokonaistoimintakyky ja sen osana resilienssi uutena käsitteenä ovat herättäneet mielenkiintoa. Valmennus yhtenä oppimis- ja opetusmenetelmänä on myös laajenemassa monimuotoistuvassa ja sulautuvassa opetuksessa.

Pilotoinilla testataan uutta menettelyä, ensimmäistä kertaa, nopeasti ja kokemusten saamiseksi toiminnan kehittämiseksi, menettelyn jatkamiseksi, laajentamiseksi tai päättämiseksi.

Miten valmennuksella voidaan tukea opiskelijoiden tavoitteita?

Osallistuin marraskuussa opiskelijoiden valintaan. Näin sain hyvän kuvan tulevien opiskelijoiden taustasta, kokemuksesta ja tavoitteista. Opiskelijoiden tavoitteena on oman alansa vaativat esimiestehtävät, joihin edellytetään ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijat haluavat kehittää osaamista erityisesti johtamisessa ja esimiestoiminnassa. Toimintakyvyn kehittäminen on tulevaisuuden esimiesten ydinosaamista.

Mikä on valmennuksen alustava sisältö?

Valmennuksen alustava sisältö, joka tarkennetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa
  • henkilökohtainen ennakkokysely verkossa
  • perehtymistehtävä toimintakykyyn
  • muutokset ja niiden kohtaaminen liitettynä omaan alaan ja kokemukseen
  • resilienssin ominaispiirteet
  • henkilökohtainen profiili ja sen analysointi
  • ryhmäprofiilin tarkastelu
  • henkilökohtainen kehittymissuunnitelma liitettynä omaan tavoitetehtävään
  • henkilökohtaisia- ja ryhmäharjoituksia
  • reflektointitehtävä, toimintakyvyn, resilienssin kehittäminen omassa työyhteisössä
  • palautekysely ja palautekeskustelu valmennuksesta
Katso resilienssivalmennuksen esittely (3 min) etusivulta

Mitä hyötyjä valmennuksella voidaan saada työtehtäviin ja työyhteisölle?

Olen varma, että jo puolen päivän - päivän resilienssivalmennus on hyödyllinen. Valmennus, harjoitukset mukaan lukien, antaa opiskelijoille uusia kehittämisajatuksia ja käytännön työkalun aluksi oman ja myöhemmin myös heidän ryhmän tai tiimin kehittämiseen. Tavoitteena on kyky kohdata, sopeutua ja palautua muutoksista toimintakyky säilyttäen.

Tuloksia saadaan aikaan, kun valmennettavat tunnistavat ja hyväksyvät omat kehittymistarpeensa, tekevät oman kehittymissuunnitelmansa ja jatkavat itsensä kehittämistä.

Kehittymistä voidaan tukea 6 - 12 kuukauden kuluttua tehtävällä seurantavalmennuksella. Näin voidaan jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä tukea henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman toteuttamista.

Miten kokemuksia voidaan laajentaa?

Toimintakyky-resilienssivalmennus sopii monelle muullekin alalle, mille, miksi ja miten?

Se selviää opiskelijapalautteen, asiakaspalautteen ja pilotoinnin tulosten perusteella.


Tilannekatsaus toukokuussa

Toimintakyvyn valmennuksen ensimmäinen jakso on pidetty. Valmennus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamisen opintoja. Kaikki, yli 30 opiskelijaa, saivat henkilökohtaisen toimintakykyprofiilinsa ja sen analyysin. Opiskelijat laativat kehittymissuunnitelmansa, jossa on tavoitteet niin lähiajalle kuin pidemmällekin ajalle.

Kiitos opiskelijoille, että jaoitte henkilökohtaisen ja luottamuksellisen suunnitelman valmentajallenne.

Hienoa, että opiskelijat tunnistivat resilienssi-profiilinsa ominaispiirteistä vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sekä kehittivät siten itsetuntemustaan. Suunnitelma on tarkoitettu tietysti vain jokaiselle valmennettavalle itselleen. Suunnitelmia ei esitellä valmennuksessa, mutta osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan muille.

Perehdyin jokaisen opiskelijan suunnitelmaan ja laadin niistä yhteenvedon, jonka lähetin saatesanoilla jokaiselle opiskelijalle. Kannustin heitä valitsemaan muutaman, alkuun vain yhden, kehitettävän ominaisuuden. Tavoite on hyvä tiivistää yhdeksi, helposti muistettavaksi lauseeksi. Tuloksia saadaan aikaan, kun halutuista toiminnoista tehdään päivittäisiä rutiineja. 

Tähän valmennukseen sisältyy suppeasti henkilökohtaista verkkovalmennusta, mutta alustavat kokemukset kannustavat kehittämään ajatusta. Verkkovalmennuksella voisi
täydentää ryhmävalmennusta ja se voisi olla vaihtoehto henkilökohtaiselle tapaamiselle tai tukea sitä.

Resilienssin kehittäminen on aina yksilöllistä. Tunnistettuja resilienssin ominaisuuksia tulee käyttää,"lihakset harjaantuvat käytössä ja kasvavat levossa". Ryhmä, jossa on erilaista resilienssiä ja jolla on kyky hyödyntää erilaisuutta, on vahva.

Valmennus jatkuu. Seuraavassa jaksossa keskitymme toimintakyvyn ominaispiirteiden kehittämiseen erilaisilla harjoituksilla. Uskon, että kaikki saavat niistä ajatuksia ja käytännön esimerkkejä oman toimintakykynsä kehittämiseen. Kokoan myös opiskelijoiden palautteen valmennuksen arvioimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Toivotan opiskelijoille sitkeyttä jatkuvassa itsensä kehittämisessä. Matka ei ole helppo, mutta se palkitsee.

Mitä, (jos) kun toimintakyky- ja resilienssi-valmennus sisältyy kaikkiin korkeakoulututkintoihin ja jokainen opiskelija kehittää toimintakykyään järjestelmällisesti opinnoissa ja erityisesti työelämässä? 

Niinpä. "Myötäotteella pärjää paremmin".


Mitä hyötyjä resilienssivalmennuksesta voi olla alanne opintojen tavoitteiden saavuttamiseen?

Kirjoitan kokemuksista lisää pilotoinnin jälkeen. 

Tekstin alla ja etusivulla olevien tunnisteiden avulla löydät muita näkökulmia toimintakykyyn ja johtamiseen - Ole hyvä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mieltä sinä olet tekstistä? Ota kantaa.
Kaikki kommentit ovat tervetulleita!